Polska

ZARZĄDZANIE DANYMI LICZNIKOWYMI i SYSTEM INFORMACJI O KLIENTACH
Usprawniamy i automatyzujemy Państwa procesy biznesowe.

Dzięki bardzo atrakcyjnemu „całkowitemu kosztowi posiadania” (ang. Total Cost of Ownership - TCO), użytkownikami systemu MECOMS™ są zarówno ogólnokrajowe spółki licznikowe, jak i małe gminne przedsiębiorstwa komunalne, czy też wielkie przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i specjalizowane branżowe przedsiębiorstwa energetyczne.Dzięki przedstawicielstwom oraz rozległej sieci partnerów firmy na całej kuli ziemskiej, system MECOMS™ ma ugruntowaną pozycję międzynarodową. Nasi partnerzy dysponują szczegółową wiedzą o krajowych rynkach mediów i udokumentowaną wiedzą ekspercką na temat naszego rozwiązania.

System MECOMS™ jest wykorzystywany zarówno na rynkach regulowanych, jak i uwolnionych; dzięki modułowej budowie umożliwiał przedsiębiorstwom przechodzenie procesów deregulacji rynków bez zakłóceń. Obsługuje deregulację na różnych etapach i w odniesieniu do różnych uczestników rynku. Ponadto, system MECOMS™ płynnie dostosowuje się do trwających nawet latami nowelizacji prawa, często zachodzących po prywatyzacjach przedsiębiorstw.

System MECOMS™ łączy w sobie elastyczność, sprawność i dogłębne informacje, co umożliwia radykalne ograniczanie kosztów prowadzenia działalności, nawet w zmieniających się otoczeniach. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na całym świecie wybierają system MECOMS™ dlatego, że ogromnie zwiększa sprawność ich działania, daje im niespotykany wcześniej zakres swobody dostosowywania do zmian i zapewnia im doskonałą dogłębną wiedzę o prowadzonej działalności.

Wim Verwaest
Sales Manager Belgium, France,
Southern & Eastern Europe

Skontaktuj się z Wim’em

Rozwiązanie wybrane przez Microsoft

MECOMS™ jest jedynym rekomendowanym przez Microsoft rozwiązaniem dla przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej na całym świecie. Jest certyfikowany na zgodność z Microsoft Dynamics AX, jako spełniający najwyższe standardy oprogramowania stosowane przez Microsoft.

Wyzwanie dla obecnej rzeczywistości

Znane firmy analityczne, takie jak Gartner i IDC, polecają system MECOMS™ jako liczące się rozwiązanie dla przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej. MECOMS™ wnosi do branży powiew świeżości i umożliwia przedsiębiorstwom z niego korzystającym wychodzenie przed konkurencję. Udowodniły to jego liczne wdrożenia w takich przedsiębiorstwach na całym świecie. 

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

O wartości dodanej systemu MECOMS™ świadczą jego liczne owocne wdrożenia. Dzięki wsparciu międzynarodowej sieci partnerów, MECOMS™ znalazł zastosowanie w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w różnych branżach, na kilku kontynentach i na różnych rynkach.

Firma Ferranti Computer Systems, która rozwija system MECOMS™, obsługuje rynek przedsiębiorstw użyteczności publicznej od ponad 20 lat. Współpracuje z naukowcami i uczestniczy w pracach wpływowych przemysłowych grup roboczych. Przez te lata system MECOMS™ został wdrożony w przedsiębiorstwach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych i ciepłowniczych. Dzięki tym doświadczeniom system został wyposażony w szeroką i dogłębną funkcjonalność uwzględniającą specyficzne wymogi stwarzane przez poszczególne media. Dzięki uwzględnieniu w nim najlepszych praktyk zgromadzonych wśród różnych przedsiębiorstw z różnych branż, mogą z nich teraz korzystać wszyscy użytkownicy systemu MECOMS™.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAWSZE BĘDZIE ZASPOKAJAŁO PAŃSTWA POTRZEBY

Od samego początku system MECOMS™ opracowywano jako odpowiedź na zawirowania rynkowe. Elastyczność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb jest podstawowym atutem produktu i zawsze nim pozostanie.

OBNIŻANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZY PODNOSZENIU JAKOŚCI OBSŁUGI

MECOMS™ uspójnia procesy biznesowe pozwalając na jednoczesne zwiększanie wydajności działania i podnoszenie do najwyższego poziomu jakości obsługi klientów. Wyraża ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie firmy w branży przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej, zawiera także „pakiety krajowe”, (we wcześniejszych wersjach systemu zwane schematami), obejmujące niezliczone ilości dobrych praktyk działania.

SPRAWDZONY W UŻYCIU

Firma Ferranti i jej partnerzy do spraw systemu MECOMS™ ustawicznie inwestują w swoje umiejętności, zapewniając powodzenie wdrożeń na całym świecie. Wdrożenia MECOMS™ cechują się niesamowicie krótkim czasem realizacji, nie przekraczają zakładanych budżetów i cieszą się ogromnym zainteresowaniem nowych użytkowników.

Solidna sieć partnerów

Partnerzy MECOMS™ są jednymi z najlepszych na swoich terenach. Dysponują ekspercką wiedzą techniczną oraz szczegółową wiedzą na temat lokalnych rynków.

Ponadto, firma Ferranti ściśle z nimi współpracuje. W razie konieczności, gdy wymaga tego dane wdrożenie, angażują się w nie specjaliści dziedzinowi z zespołu projektowego produktu.

Co nasi klienci mówią o MECOMS?

SCANENERGI WYBIERA MECOMS™, BY BYĆ NA CZELE DUŃSKIEGO RYNKU ENERGII

Scanenergi jest duńską firmą zajmującą się hurtowym handlem energią i zarządzaniem energią, wyspecjalizowaną w optymalizacji energetycznej. Ponieważ jej dotychczasowy system nie radził sobie z rozrostem firmy i szybkimi zmianami rynku, Scanenergi zleciła firmie CGI wdrożenie systemu MECOMS™. Scanenergi jest obecnie doskonale przygotowana na przyszłe zmiany, na przykład liczniki inteligentne. Zautomatyzowanie czynności, dotychczas wykonywanych ręcznie, zwiększyło wydajność pracy. Poprzez integrację wszystkich danych i procesów biznesowych, MECOMS™ usprawnił obsługę klientów. Dzięki temu Scanenergi może się skupiać na swojej zasadniczej działalności.

„PORZĄDKI W DOMU” Z SYSTEMEM MECOMS™ W RAO ENERGY SYSTEM OF THE EAST W ROSJI

„Dzięki systemowi MECOMS™ wiemy teraz na bieżąco, kiedy musimy wymienić lub sprawdzić licznik, jakie problemy mogą się pojawić w kontaktach z klientami czy firmą zarządzającą usługami komunalnymi. Dzięki temu możemy działać elastyczniej i wyprzedzająco.”

MECOMS™ W GEN-I: WYKORZYSTANIE PRZEWAGI SCENTRALIZOWANEJ OBSŁUGI HURTOWEGO HANDLU ENERGIĄ I SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WIELU ROZWIJAJĄCYCH SIĘ RYNKACH

Firma GEN-I zamierzała przeprowadzić generalną modernizację wszystkich użytkowanych dotychczas systemów informatycznych, by zapewnić obsługę sprzedaży energii wszystkim klientom ze wszystkich segmentów wszystkich rynków, na których działa GEN-I. Od nowego rozwiązania wymagano solidnej reputacji na rynku energetycznym i możliwości integracji z systemem ERP.

TUAS POWER WYBIERA MECOMS™ DO SWOJEGO AMBITNEGO NOWEGO MODELU DZIAŁALNOŚCI

Tuas Power to jedno z czołowych przedsiębiorstw energetycznych w Singapurze, wytwarzające energię i oferujące rozwiązania energetyczne, dostawy wielu mediów i usługi ochrony środowiska. Po wybudowaniu wartego 2 miliardy dolarów singapurskich Kombinatu Multi-energetycznego Tembusu, Firma Tuas Power przyjęła innowacyjny model prowadzenia działalności i potrzebowała równie innowacyjnego systemu informatycznego, który zapewni obsługę jej działalności. MECOMS™ spełnił wymagania i został wdrożony, integrując wszystkie procesy, dzięki czemu Tuas Power może swoim klientom zapewniać doskonałą obsługę.