Norge

MECOMS™ Meter Data Management & Customer Information System
hjelper deg å utvikle din virksomhet

Ferranti er en internasjonal bedrift som har som mål å hjelpe energi- og kraftselskaper med å redusere kostnader og forbedre deres kundeservice.
Ferranti forbedrer og automatiserer forretningsprosesser med MECOMS™ Meter Data Management and Customer Information System (MDM og CIS).

Wim Verwaest

Responsible MECOMS™ Nordics
send e-post

 

Vil du vite hva MECOMS kan gjøre for deg? Se vår animasjonsfilm.

Det norske energimarkedet består av mange små og noen få store aktører. I liknende markeder har vi sett at våre løsninger bidrar til økt effektivitet.
I tillegg vil Elhub og smarte strømmålere forandre måten energiselskapene tjener penger på.
Selskaper som jobber med fjernvarme og vann har også muligheten til å øke effektiviteten og forbedre kundeservicen.

I en verden i konstant forandring er norske selskaper avhengig av robuste og fleksible systemer som endrer seg med markedet.
MECOMS™ er designet for dette, og sørger samtidig for å opprettholde effektivitet og kundetilfredshet.
I denne brosjyren vil vi beskrive hvilke fordeler din bedrift vil få ved bruk av MECOMS™ når det gjelder funksjonalitet, hvordan vi skiller
oss ut og hvordan MECOMS™ tilpasses til et marked i endring.

Gjennom samtaler med dere kan vi gi råd om hvordan vi kan bidra til å realisere bedriftens målsettinger.

brochure

 

 

Oversiktsbrosjyre

 

MECOMS™ utfordrer status quo

Anerkjente bransjeanalytikere som Gartner og IDC anbefaler MECOMS™ som hovedløsning for energi- og kraftselskaper.

MECOMS™ MDM og CIS er en bevist fungerende løsning

MECOMS™ er utviklet av Ferranti Computer Systems NV, en internasjonal aktør innenfor programvare og tjenester.
MECOMS™ er resultatet av mer enn 36 års erfaring innen energi- og kraftbransjen.

MECOMS™ har blitt implementert hos selskaper som leverer vann, gass, strøm og fjernvarme.
Basert på denne erfaringen har MECOMS™ fått en bred og dyp funksjonalitet, og innlemmet spesielle krav for disse tjenestene.
Våre kunder får med alle fordelene fra de respektive segmentene presentert i en MECOMS™ løsning.

MECOMS™ har et attraktivt kostnadsbilde (TCO) som gjør at vi både har store nasjonale selskaper, samt mindre aktører på vår kundeliste.

Produktets modulære design og fleksible utforming gjør produktet attraktivt uansett hvilken markedssituasjon kundene befinner seg i. 

Microsoft foretrekker MECOMS™ som sin løsning

MECOMS™ er Microsofts anbefalte løsning for energi- og nettselskaper verden over.
Den er sertifisert for Microsoft Dynamics AX, og møter Microsofts høyeste standard for programvare.

MECOMS™ er implementert globalt

Med kontorer og et nettverk med sertifiserte partnere over hele kloden, tilbyr Ferranti verdensomspennende,
punktlige implementeringer med utmerket opplæring og support.

Ferranti Computer Systems har en global partneravtale med Avanade for salg, implementering og support av MECOMS™.
Du kan se vårt nettverk med alle MECOMS™ sertifiserte partnere på nettsiden til MECOMS™.

 

CORONA ØKER SIN MARKEDSANDEL MED MECOMS™

Corona Energy er en ledende kommersiell strømleverandør for næringsvirksomheter, og har hovedkvarter i Storbritannia. Forsyning av naturgass har vært en hovedbeskjeftigelse siden selskapet ble grunnlagt – i en tid da markedet ble deregulert – så Corona kjenner det kommersielle gassmarkedet ut og inn. Takket være deres kundeinnsikt og fleksible, responsive tilnærming, har Corona kunnet imøtekomme kundenes behov ved å levere på et enestående servicenivå og gi førsteklasses kundebehandling.

 
MECOMS™ STRØMLINJEFORMER MÅLINGS- OG FAKTURERINGSPROSESSER I SVERIGE

Värmevärden er et energiselskap som leverer fjernvarme til husstander, fabrikker og kontorer. Selskapet forsyner 11 kommuner i Midt-Sverige og sysselsetter 90 ansatte.

SVP BRUKER MECOMS™ FOR Å ØKE SERVICEN OG REDUSERE KOSTNADENE

Stadsverwarming Purmerend forsyner byen Purmerend i Nord-Holland med fjernvarme. Stadsverwarming Purmerend velger MECOMS™ for å insource oppgaver knyttet til kundehåndtering og administrasjon, og for å få mer kontroll. MECOMS™ bidro til at Stadsverwarming Purmerend økte kundetilfredsheten og betalingsraten, samtidig som driftskostandene ble redusert med rundt 20 %. På den måten kan Stadsverwarming Purmerend være mer fleksible og håndtere fremtidige endringer raskere.

 

SCANENERGI VELGER MECOMS™ FOR Å HOLDE SEG I TETEN PÅ DET DANSKE STRØMMARKEDET

Scanenergi er et dansk energihandelsselskap med spesialisering innen energioptimalisering. Ettersom det gamle systemet ikke kunne holde følge med selskapets vekst og et raskt skiftende marked, besluttet Scanenergi at CGI skulle implementere MECOMS™. Scanenergi er nå godt forberedt på fremtidige utfordringer, som smartmåling. Erstatningen av manuelt arbeid med automatisering har økt effektiviteten. Ved å integrere alle data og forretningsprosesser har MECOMS™ forbedret kundeservicen. Dette gjør at Scanenergi kan fokusere på kjernen i sin forretningsvirksomhet. 

MECOMS™ HOS GEN-I: DRAR NYTTE AV SENTRALISERT STØTTE FOR ENERGIOMSETNING OG -SALG PÅ FLERE FREMVOKSENDE MARKEDER

GEN-I ville gjennomføre en fullstendig overhaling av alle IT-løsninger som ble brukt for å tilby støtte til strømsalg til alle kunder i alle segmenter og markeder hvor GEN-I opererer. Løsningen måtte ha et etablert renommé på energimarkedet, og måtte være fullstendig integrert med en ERP-løsning.

 
MECOMS™ GJØR DET MULIG FOR HVCENERGIE Å YTE TOPP SERVICE

HVCenergie produserer strøm fra søppelforbrenning, og selger det til kommuner som har eierandel, forretningsvirksomheter og privatpersoner. Etter å ha besluttet å insource oppgaver knyttet til leveranse, valgte HVCenergie MECOMS™ som en komplett løsning. MECOMS™ integrerer alle oppgavene i ett system som er enkelt å bruke. Fleksibiliteten lar HVCenergie yte topp service til kundene sine, spesialtilpasset deres individuelle behov.

MECOMS™ STRØMLINJEFORMER MÅLINGSPROSESSENE I BELGIA

Indexis ble grunnlagt i 2003 som et uavhengig målingsselskap for det liberaliserte belgiske strømmarkedet. De trengte en komplett løsning for å samle inn, prosessere og distribuere målerdata fra 7 millioner målere. MECOMS™ ble implementert for å styre de håndholdte terminalene for måleravlesere, ulike nettbaserte selvbetjeninger og det underliggende systemet som prosesserer og sender videre alle data til andre markedsaktører. Takket være dets fleksible oppbygning, har MECOMS™ uten problemer vokst med et marked i utvikling og Indexis’ skiftende rolle.